Prosjektleder
Knut Brusletto
Oppdragsgiver
Statens Vegvesen
Kontraktsum
12 mill
Gjennomføring
April 2019 - November 2019

Prosjektbeskrivelse:

Åstranda ligger ved fv.691 i Hyen, Gloppen kommune. Skredsikringstiltak ligger i et
område som er utsatt for snø- og sørpeskred i flere bekkeløp. Det skal bygges to
rasvoller med lengde på henholdsvis 230 og 160 meter, for å hindre skred i å komme ned på veien.

Hovedmengder:
– Flytting av høyspentlinje, ca. 430 meter.
– Tilkomstvei ca. 70 meter
– Utgraving for, og oppbygging av, voll, ca. 36.000m3
– Avtaking av vegetasjonsdekke, ca. 25.000m2
– Plastring og mur, ca. 3.000m2
– Åpen grøft, ca. 50 meter
– Stikkrenne ø1200mm rør, inkl. kryssing av vei, ca. 100 meter
Prosjektet blir gjennomført tegningsbasert.