Prosjektleder
Knut Brusletto
Oppdragsgiver
Statens Vegvesen
Gjennomføring
Mai 2019 - november 2019
Kontraktsum
9 mill

Prosjektbeskrivelse:

Arbeidet består av:
– Bygging av midlertidig veg inkl. tilrettelegging for Bayley-bru.
– Rivning av eksisterende bru.
– Bygging av ny bru.
– Masseutskifting av ca. 200 m veg. Ca. 100 m på hver side av brua.

Hovedmengder:
– Ny spennarmert bru med lengde på ca. 26 m.
– Ca. 290 m3 betong.
– Ca. 1800 m3 forsterkningslag 22 – 120.
– Ca. 2000 m2 slitelag asfalt.
– Ca. 500 m vegrekkverk og brurekkverk
– Ca. 1500 m3 sprenging av fjell i linjen
– Ca. 600 m3 sprenging av fjell for nye brufundament

Prosjektet gjennomføres modellbasert og entreprenør må hente arbeidstegninger til brua ut
i fra modellen.
For vegen blir det utlevert stikningsdata, og noen tegninger.