Fv33 Tonsåsen og Bjørgo

By 29. mai 2018Ukategorisert
Tonsåsen
Prosjektleder
Knut Brusletto
Oppdragsgiver
Statens Vegvesen
Kontraktsum
169 mill
Gjennomføring
mai 2018 - juli 2020

Prosjektbeskrivelse:

Kontraktarbeidet omfatter to parseller, Skartjednet – Tonsvatnet og Nedre Øydgarden –
Bjørgokrysset. Parsellene ligger i Etnedal og Nord-Aurdal kommune. Avstanden mellom
de to parsellene er ca. 5 km.
Arbeidene går ut omlegging av eksisterende veg, breddeutvidelser og kurveutbedringer på
parsellene, inkl. fire nye konstruksjoner.
Hele prosjektet skal gjennomføres tegningsbasert.