Voss næringspark, Istad

By 1. august 2015Referanseprosjekter
Stilling
Prosjektleder - Knut Brusletto
Byggherre
Voss Kommune
Kontraktssum
12 mill
Gjennomføring
August 2015 - Juni 2016

Prosjektbeskrivelse:

Entreprisen utgjør tilrettelegging for industriareal med veg-, VA- og kabelanlegg i Voss næringspark Istad, byggetrinn 1.

Det blir utført masseutskiftning i vei og ledningstraseer. Man påtraff også en gammel søppelfylling med mye helse- og miljøfarlige stoffer som måtte saneres og deponeres på godkjente deponier.

Noen mengder:

  • VA røfter ca 1500 meter
  • Spillvannskummer ca 15
  • Overvannskummer ca 15
  • Vannkummer ca 8
  • Pumpestasjon
  • Kabelanlegg og veier for hele området.