Tilkomstvei, grunn- og betongarbeider for Sogndal transformatorstasjon

By 1. januar 2014Referanseprosjekter
Stilling
Prosjektleder - Knut Brusletto
Byggherre
Statnett SF
Kontraktssum
172 mill
Gjennomføring
August 2012 - November 2014

Prosjektbeskrivelse:

Ny tilkomstvei på 4,2 km til transformatorstasjon i Sogndal. Grunn- og betongarbeider for Sogndal transformatorstasjon.

Noen hovedmengder:

  • Masseforflytning og sprengning av 550 000m3 med stein og flytting av 200 000m3 med myr
  • Støping av betongkonstruksjoner med 5 000m3 med betong og 600 tonn armering
  • Internt VA anlegg
  • 3300 meter med OPI
  • 1500 meter med støpte u-kanaler
  • Ca. 23000 meter med trekkrør
  • Ca. 43000 meter med jordings anlegg
  • Trafo-bygg, kaldlager og et komplett kontrollbygg med tekniske anlegg