Slakkalivegen

By 13. februar 2014Referanseprosjekter
Contexo - Prosjekter - Slakkalivegen
Stilling
Prosjektleder - Knut Brusletto
Byggherre
Statnett SF
Kontraktssum
13,2 mill
Gjennomføring
Januar 2014 - Juli 2014

Prosjektbeskrivelse:

Ny beredskapsvei (skogsbilvei kl 4) på 4,5 km til transformatorstasjon i Sogndal. Veien ble bygget i svært krevende terreng og med 9 kryssinger under høyspentanlegg.

Noen hovedmengder:

Masseforflytning og sprengning av 100 000 m3 med stein. Det ble også utført fjellsikringsarbeider i fjellskjæringer av vei og på transformatortomt.