Skredsikring Fjordgård

By 9. april 2019Referanseprosjekter
Prosjektleder
Knut Brusletto
Oppdragsgiver
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Kontraktsum
X mill
Gjennomføring
Jan 2019 - Nov 2019

Prosjektbeskrivelse:

Kontraktens omfang er å etablere en fangvoll av løsmasser, med gabioner på støtsiden av vollen. Videre skal bekker og vann fra oversiden av vollen ledes i nytt bekkeløp foran vollen.

Arbeidet starter med vegetasjonsrydding og fjerning av de øverste lagene med vegetasjonsmasser. Disse massene skal senere legges som ny overflate på/foran ferdig voll.

Løsmasser må fjernes og mellomlagres før de kan legges som fyllmasser i ferdig voll.

Fjell foran ferdig voll må sprenges ut. Dette for å lage et magasin for snø foran ferdig voll, og for å få egnede masser til vollen. (For eksempel i gabionene). Det skal ikke kjøres masser ut, eller tilføres masser anlegget (massebalanse).

Etablering av gabionene og vollen må skje lagvis for å sikre at hver rad med gabion, og massene bak, er korrekt utført.