RV7 Flå vest

By 5. september 2015Referanseprosjekter
Contexo - Prosjekter - RV7 Flå Vest
Stilling
Prosjektleder - Knut Brusletto
Byggherre
Statens Vegvesen
Kontraktssum
ca. 6 mill
Gjennomføring
Juni 2015 - November 2015

Prosjektbeskrivelse:

Arbeidene består i å rive eksisterende gangbru parallelt med Rv7 vest for Flå sentrum. Forskyve veien mot venstre, etablere ny gang- og sykkelvei på høyre del av dagens Rv7. Arbeidene innebærer bergsprengning, masseflytting, grøfting, drenering og oppbygging av nytt kjørefelt.

Hovedmengder:

  • Bergsprenging: 9500 m3
  • Sandfang: 6 stk.
  • Nye stikkrenner: 60 meter
  • Rørgrøfter: 1000 meter
  • Forsterkningslag: 1150m3
  • Bærelag: 520m3