RV 13 Deildo

By 10. oktober 2017Referanseprosjekter
Contexo - Prosjekter - RV 13 Deildo
Stilling
Prosjektleder - Knut Brusletto
Byggherre
Statens Vegvesen
Kontraktssum
ca. 115 mill
Gjennomføring
Januar 2016 - Juni 2018

Prosjektbeskrivelse:

Rv13 Deildo ligg i Ullensvang Herad, om lag 3 km sør for Lofthus. Parsellen går fra Djupevik/Espenes til Geithamrane og skal opprustes, utvides og rassikres. Parsellen er ca. 2.650 meter lang, fra profil 18.900 til profil 21.550

Det skal bygges ny kulvert over Deildoelva. Skjæringer i løsmasser skal på store deler av anlegget utføres som jordnagling. Prosjektet har et stort masseoverskudd, og det skal bygges en midlertidig anleggsvei og kai for utskiping av masser med lekter.

Massene skal fraktes med lekter til ulike utfyllingsprosjekt i nærområdet. Deler av overskuddsmassene skal deponeres i det gamle grustaket i Deildo. Her skal det også mellomlagres masser som senere skal benyttes til et nasjonalt turistveiprosjekt på Espenes.

Orienterende hovedmengder:

  • Hovedveg 2.650 m
  • Kulvert over Deildoelva Lysåpning 5×2,5m lengde ca 11 m  Sprenging i dagen ca 175.000 m3
  • Utgraving jordmasser ca 100.000 m3
  • Overskuddsmasser ca 230.000 m3
  • Sikring med bolter ca 3.100 stk
  • Sikring med bånd og nett ca 8.100 m2
  • Jordnagling ca 2.200 m2
  • Natursteinsmurer ca 1.800 m2
  • Rekkverk ca 2.700 m