Planfri veikryssing Bjørgum

By 9. april 2015Referanseprosjekter
Stilling
Prosjektleder - Knut Brusletto
Byggherre
Statens Vegvesen
Kontraktssum
16 mill
Gjennomføring
September 2014 - Juni 2015

Prosjektbeskrivelse:

Prosjektet besto av bygging av limtrebru over riksveg 13 samt opparbeidelse av ny bussterminal og bygging av gangveger. Arbeidene blir utført i nærhet av sterkt trafikkert vei og en elv.

Arbeidene ble utført i til dels meget bratt terreng som krever boring av kontur og forsiktig sprenging. Støping av brukar samt alle anleggsarbeider ble utført av Contexo AS. Bruarbeidene ble utført i samarbeid med Moelven limtre AS.