Stilling
Prosjektleder - Knut Brusletto
Byggherre
Statens Vegvesen
Kontraktssum
2,4 mill
Gjennomføring
Mars 2015 - Juni 2015

Prosjektbeskrivelse:

Etter flommen i oktober 2014 ble brua 14-3167 Moen bru, og plastringer i Mørkridsdalen, i Luster kommune, skadet. Det ble gjennomført totalt 380m3 muring av tørrsteinsmur med ca 320 m3 bak fylling og 24m2 plastring i elvebunn. Flommen vasket også ut masser under lastfordelingsplata på brua i akse 1. Deler av lastfordelingsplaten måtte derfor fjernes før masser ble fylt tilbake og komprimert før ny plate ble støpt og vegen bygget opp igjen med bærelag og asfalt. Trafikkavvikling i denne fasen var kritisk.

I tillegg ble undergraving av et fundament på 14-1207 Hauge bru utbedret, denne brua ligger ca 6km unna Moen bru. Her ble det støpt ca 16 m3 under fundamentet og elvebunn rundt fundamentet ble plastret, ca 24 m2 plastring.