Ledningsanlegg Storlia – Leiro

By 10. oktober 2017Referanseprosjekter
Contexo - Prosjekter - Ledningsanlegg Storlia - Leiro
Stilling
Prosjektleder - Knut Brusletto
Byggherre
Eidfjord kommune
Kontraktssum
7 mill
Gjennomføring

Prosjektbeskrivelse:

Nytt ledningsanlegg fra Storlia til Leiro. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Eidfjord kommune, Statkraft og Hardanger Energi. Prosjektet er inndelt i 2 faser, hvor fase 2 er opsjon.

Første fase går fra hyttefelt nedenfor Sysendammen og ned til Eidfjord kommunes vannbehandlingsanlegg på Leiro. I denne fasen skal det legges Ø 110 vannledning og Ø 160 spillvannsledning, i tillegg til 2 stk. Ø 160 trekkerør for høgspent og 1 stk. Ø 40 trekkerør for fiber. Total lengde av denne fasen er 1310 meter.

Fase 2 består av grøft for 1 stk. Ø 160 trekkerør for høgspent og 1 stk. Ø 40 trekkerør for fiber.