Kulvert og gangbru Øyo

By 24. januar 2011Referanseprosjekter
Stilling
Prosjektleder - Knut Brusletto
Byggherre
Jernbaneverket Utbygging / Hol kommune
Kontraktssum
26 mill
Gjennomføring
April 2010 - Juli 2011

Prosjektbeskrivelse:

Bygging av ca 1000 meter kommunal vei, 450 meter VA anlegg, 200 meter styrt borring med diameter 110 til 350mm, 300 m2 spuntarbeid/jordnagling, levering og montering av betong kulvert 5×4,75 og 20 meter lang samt komplett limtrebru over Rv 7 og Jernbanen 95 meter lang

Hovedmengder:
Kulvert: Lysmål 5,0 x 4,75 og 12 meter lang
Veg: 940meter
Gangbru 95 meter
G/S-vei 300 meter
Ledningstrase(Va og overvann) 430 meter
Boring: 300 m2
Tørrmurer: 400m2