Jordalen kraftverk

By 10. september 2016Referanseprosjekter
Contexo - Prosjekter - Jordalen Kraftverk
Stilling
Prosjektleder - Knut Brusletto
Byggherre
Tinfos
Kontraktssum
19 mill
Gjennomføring
Juli 2016 - Desember 2017

Prosjektbeskrivelse:

Bygging av rørgate for fremtidig vannkraftverk. Kraftverkets installerte effekt vil bli på 7,2 MW. Største slukeevne er 10,2 m3/s og det skal slippes en minstevannføring på 2,5 m3/s i vinterperioden og 0,26 m3/s om sommeren. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på ca. 19,0 GWh, som tilsvarer strømforbruket til omtrent 1000 husstander.

Trykkrøret skal være helt nedgravd. Ut fra inntaket går vannveien i glassfiberarmerte rør (GRP-rør) med diameter 2200 mm. Etter omtrent 600 meter går rørdiameteren ned til 2000 mm og i denne tverrsnittovergangen skal det støpes en forankringskloss. Det blir ingen bend langs trykkrøret. Rørgata er litt over 1200 meter lang.

Kraftstasjonen blir oppført i plass-støpt betong opp til OK gulv og overbygget er planlagt oppført med bindingsverk. Det skal installeres to Francis-turbiner på hhv 2850 og 4800 kW med tilhørende synkrongeneratorer og elektro- og kontrollanlegg i kraftverket. Nettilknytning skjer via en nedgravd kabel på ca 150 meter frem til ny 22 kV koplingsstasjon ved Jordalsvegen.