Gangbru Fanitullen – Skogstad

By 17. september 2014Referanseprosjekter
Contexo - Prosjekter - Gangbru Fanitullen - Skogstad
Stilling
Prosjektleder - Knut Brusletto
Byggherre
Hemsedal Kommune
Kontraktssum
5 mill
Gjennomføring
Juni 2014 - Oktober 2014

Prosjektbeskrivelse:

Bygging av ny gangbru Fanitullen – Skogstad i Hemsedal sentrum. Det bygges ny gangvegbru i stål, landkar i betong. Fundamentering med peler. Det bygges også noe støttemur i betong og tørrsteinsmurer, samt en kortere gangveg.

Fundamenter for brukar ble fundamentert med peler som ble utført av Contexo AS.