Galdetoppen industriområde

By 25. mai 2015Referanseprosjekter
Stilling
Prosjektleder - Knut Brusletto
Byggherre
Luster Kommune
Kontraktssum
5 mill
Gjennomføring
Februar 2015 - Juni 2015

Prosjektbeskrivelse:

Luster kommune skal utbedre eksisterende tilkomstveg til industriområdet på Galdetoppen, Hafslo samt sprenge ut og fylle opp regulerte nærings- og industritomter (FK1 og I2). Vegen har i lang tid vært midlertidig, og skal nå bygges slik den er regulert. Galdetoppen industriområde omfattar:

  • Kjørevei, ca 300m.
  • To stk. avkjørsler til eksisterende industriområde
  • Planering/oppfylling av tre stk. tomter
  • Opparbeiding av en stk. velteplass for tømme
  • Nødvendig utsprenging for etablering av tomt

Eksisterende avkjørsel fra fylkesveg 55 skal benyttes.

Entreprisemodell: Hovedentreprise.