Fv7 Hjartå Bruer

By 10. desember 2017Referanseprosjekter

Hjartå Bruer ligg på fv.7 på Kvamskogen i Kvam herad. Hjartå bru skal rives og byttes ut med ny brukonstruksjon. Bru på nordsiden av Hjartå bruer skal brukes som midlertidig bru under byggefase. Etablering av midlertidig veg skal utføres av entreprenør, brukonstruksjon på omkjøringsveg blir levert og montert av Statens vegvesen.

Eksisterende rørbru skal skiftes ut til kulvert med dobbelt løp. Deler av kulvert og avlastningsplater skal prefabrikkeres, resten av kulvert skal plasstøpes. Arbeid med byggegrop, montering av kulvert og opparbeiding veg inngår også i prosjektet. Det er satt krav om tiltak i utløp elv med siltgardin for å ikke forverre vannforekomsten ut i vassdrag.

Anleggsområdet er avgrenset til området Hp. 16 km 08615 til Hp. 17 km 00100.
Prosjektet skal gjennomføres som et tegningsbasert prosjekt.

Prosess
Ca. mengder
Langsgående sikring T3
300 meter
Graving løsmasser
1400 m3
Forsterkningslag tilført utenfra
170 m3
Binde-, slitelag
440 m2
Stålspunt
100 m2
Prefabrikkert kulvertelement
305 tonn
Betongarbeid inkl. betong omkjøringsveg
100 m3
Siltgardin
12 m
Brurekkverk
26