Prosjektleder
Knut Brusletto
Oppdragsgiver
Statens Vegvesen
Kontraktsum
5 mill
Gjennomføring
Jan 2019 - Nov 2019

Prosjektbeskrivelse:

Prosjektet omfatter gjennomføring av mindre vegtiltak etter TS-inspeksjon på fv. 550 mellom Aga og Kråkevik på vestsiden av Sørfjorden i Ullensvang herad. Arbeidsområdet er lokalisert til Hp 03 km 8,30 – km 10,80. Arbeidet omfatter utbedring av noen mindre «klyper» langs vegen, samt en noe lengre breddeutvidelse for å gi bedre passasje for møtende trafikk.

Byggherre påberoper seg retten til å styre rekkefølgen på gjennomføring av tiltak. Det vil ikke bli tillatt arbeid langs hele strekningen samtidig, men punktvis utførelse. Prosjektet skal gjennomføres tegningsbasert.