Fv45 Røyrdalen tunnel forskjæringer

By 1. juli 2015Referanseprosjekter

Kontraktsarbeidet omfatter forskjæringer for utvidelse av Fv.45 Røyrdalen tunnel. På vestsiden omfatter arbeidet utvidelse av fylkesveien. På sørsiden etablering av tipplass, tiltak i bekkeløp, samt utvidelse av Røyrdalen bru. På østsiden av Røyrdalen tunnel omfatter arbeider forskjæringer for utvidelse av tunnel på begge sider av fylkesveien. I tillegg skal det utføres nødvendig rensk og fjellsikring i dagen.