Prosjektleder
Knut Brusletto
Oppdragsgiver
Statens Vegvesen
Kontraktsum
10 mill
Gjennomføring
Mai 2019 - September 2019

Prosjektbeskrivelse:

Strekningen ligger på Fv. 2 Hp01 fra ca. km 7150 til km 8300. Det skal på diverse punkter på denne strekningen utføres nødvendige tiltak i forhold til ras og skredsikring.
Tiltakene er, i hovedsak, etablering av sikring, i på forhånd definerte områder med utsatte skredløp ned mot veien. Dette vil bli i form av etablering av snønett (støtteforbygning) og steinspranggjerde. Videre omfattes nødvendig nedrensking og fjerning av diverse løsmasser ved utførelse av tiltakene inklusive rensk bak gamle «sognemurer».
I tillegg kommer også montering av ulike typer nett, bolter og stag.
Tiltakene for skredsikring/rassikring av gjort på bakgrunn av ingeniørgeologiske vurderinger.
Gjennom hele anleggsfasen av prosjektet vil byggherren- ved geolog, gjennomføre løpende vurderinger av skredsikringens omfang og detaljert plassering av aktuelle sikringstiltak.
Ved dette prosjektet, vil således omfanget av tiltakene for skredsikring, være under løpende vurdering.
Noen sentrale mengder:
Vegetasjonsrydding m2 1 200
Spett-rensk time 100
Rensk som arbeidssikring time 100
Fjerning av renskede masser m3 200
Fullt innstøpte bolter l=3m stk 30
Endeforankrede bolter l=3m stk 15
Bånd m 90
Wirenett m2 300
Erosjons-nett m2 300
Selvborende stag m 200
Steinspranggjerde (prosess 75,791) m 100
Snønett(både prosess 75.621 og 75.622) m 525