Fv. 550 Alsåkerelven bru

By 29. august 2015Referanseprosjekter
Contexo - Prosjekter - Rv 550 - Alsaakerveien bru
Stilling
Prosjektleder - Knut Brusletto
Byggherre
Statens Vegvesen
Kontraktssum
5,4 mill
Gjennomføring
Juni 2015 - April 2016

Prosjektbeskrivelse:

Kontraktsarbeidet omfatter bygging av ny bru over Alsåkerelva i Ullensvang herad. Bruen, som ligger på Fv. 550 (hp07 – km 11,270), skal utføres som plass-støpt betongbru med asfaltdekke. Plass-støpte landkar skal fundamenteres på stålkjernepeler til fjell. Eksisterende veg skal «knytes sammen» med ny bru, og det skal utføres bunn- og sideforstrekning av elveløp omkring brukonstruksjonen.

Eksisterende bru og landkar fjernes og elvebredd plastres etter at trafikken ledet over på ny bru. (Elementer til Baileybru demonteres av Statens Vegvesen når entreprenør har klargjort for dette).

Vi gjør oppmerksom på at gammel sagbygning på sørside av elva er vernet og entreprenør må vurdere tiltak for å beskytte bygningen ved arbeid tett opptil denne.

Arbeider i entreprisen:

  • Pelingsarbeider
  • VA anlegg
  • Betongarbeider
  • Rivingsarbeider
  • Sprenging
  • Bygging av vei
  • Asfaltarbeider
  • Veirekkverk