Fullskalaforsøk Mælingen

By 15. januar 2019Referanseprosjekter
Prosjektleder
Øyvind Hamre
Oppdragsgiver
BaneNor
Kontraktsum
23,5 mill
Gjennomføring
Nov 2018 - Apr 2018

Prosjektbeskrivelse:

For øvrig informasjon om Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 se mer på banenors nettsider.

I forbindelse med planleggingen av Fellesprosjektet Ringeriksbanene og E16 skal det gjennomføres fullskalaforsøk for fundamenteringsmetoder på Mælingen. Mælingen er en del av planlagt trasé for vei og bane. Det er utført prøveboringer i området som viser at grunnforholdene er spesielle. Grunnen består av lag med sand og leire og det er dypt til fjell.

Leira som er funnet på Mælingen ligger utenfor erfaringsgrunnlaget for norske leirer og nåværende beregningsmetoder for friksjonspæler. For å redusere usikkerheten i fundamenteringsmetode skal det gjennomføres fullskalatest med prøvepeling og fylling som tilsvarer lasten av et brofundament.