E39 Romarheim

By 15. november 2015Referanseprosjekter
Contexo - Prosjekter - E39 Romarheim
Stilling
Prosjektleder - Knut Brusletto
Byggherre
Statens Vegvesen
Kontraktssum
ca. 23 mill
Gjennomføring
Oktober 2015 - Oktober 2016

Prosjektbeskrivelse:

Profil 10900 – 11280, bygging av ca. 370 meter skredvoll med ca. høyde 11 meter. Det skal bl.a. brukes «stablet stein» i helning 3:1 i 8 meters høyde.

Contexo AS fikk også en tilleggsjobb på ca 10 mill. Denne besto av bygging av ett belysningsanlegg og rasteplassområde.

Hovedmengder masser i forbindelse skredvoll:

 • Sprenging, ca. 10.000 m3
 • Utgraving av morenemasser, ca. 70.500 m3
 • Morenemasser til deponering, ca. 30.000 m3
 • Morenemasser bruk i skredvoll, ca. 20.000 m3
 • Steinmasser tilført utenfra, ca. 20.000 m3
 • Profil 10700 – 11350, E39 flyttes i en lengde på ca. 650 meter.

Hovedmengder flytte E39

 • Morenemasser til bruk i ny vegfylling, ca. 20.000 m3
 • Fylling steinmasser tilført utenfra, ca. 33.000 m3
 • Forsterkningslag tilført utenfra, ca. 2.800 m3
 • Bærelag Ag, ca. 5.500 m2
 • Bindelag Agb, ca. 5.100 m2
 • Slitelag Agb, ca. 7055 m2
 • Profil 10840 – 10970, ca. 130 meter omlegge og senke elveløp.
 • Etablere rørbro over elv.