E39 Litlabøkrysset

By 10. april 2018Referanseprosjekter
Prosjektleder
Knut Brusletto
Byggherrre
Statens Vegvesen
Kontraktsum
ca 11 mill
Gjennomføring
Januar 2018 - August 2018

Prosjektbeskrivelse:

Arbeidets hovedoppgaver består i sprenging i sidebratt skjæring på nordsiden av eksisterende kulvert.  Utfordringene her ligger hovedsaklig i sikring og effektiv sprenging, rydding, masseflytting og boring/ lading, samtidig som trafikken forbi anleggsområdet opprettholdes.

Eksisterende kulvertkonstruksjon skal rives og erstattes med plasstøpt kulvert med dimensjon b=3,8m og h=3,95m.

Nye vannkummer (permanenet) som ivaretar hovedforsyningsledning (ringledning) til Stord kommunalteknikk, skal etableres samtidig med ny kulvertkonstruksjon.

Videre arbeid er hovedsaklig asfalt, rekkvert, skilting og merking.

Arbeidet pågår hovedsaklig mellom profil ca 6400 til profil ca 6700