E16 Seltun – Rv. 52 kolonneplass

By 11. august 2016Referanseprosjekter
Stilling
Prosjektleder - Knut Brusletto
Byggherre
Statens Veivesen
Kontraktssum
3 mill
Gjennomføring
August - Desember 2016

Prosjektbeskrivelse:

Bygging av kolonneplass for fjellovergangen Hemsedalsfjellet Arbeidet omfatter to ulike tiltak i Lærdal kommune. Det ene tiltaket gjelder utbedring av avkjørsel og tilkomstvei til E16 ved Seltun i Lærdal kommune, og det andre gjelder opparbeidelse av kolonneoppstillingsplass langs rv.52 på Hemsedalfjellet ved Breistølen.

Avkjørsel E16 Seltun:

Tilkomstvei til grunneier flyttes inn i terrenget. Mur skal tas ned og etableres på nytt. Veien skal bygges opp på nytt og asfalteres.

Hovedmengder:

  • Masseflytting 600 m3
  • Grøfter 260 m
  • Mur 150 m2
  • Rekkverk 130 m

Kolonneoppstillingsplass Rv. 52 Hemsedalfjellet:

Kolonneoppstillingsplassen skal fullføres, det skal fylles opp med masser og etableres toppdekke av grus. Det skal monteres en Molok avfallskontainer i tillegg til noe elektroarbeid, blant annet framføring av strøm og montering av bom.

Hovedmengder:

  • Fylling 1000 m3
  • Bærelag og oppgrusing 1050 m3