Berger, ny vannledningsforbindelse fra NRV

By 24. oktober 2011Referanseprosjekter
Stilling
Prosjektleder - Knut Brusletto
Byggherre
Skedsmo kommune
Kontraktssum
9 mill
Gjennomføring
April 2010 - Oktober 2011

Prosjektbeskrivelse:

Oppgradering av va anlegg for Skedsmo Kommune. Ca 1000m med ny 500mm vann og 400mm ov. Styrt boring mellom 4 store kum punkt. Spunsing av kum grupper, støpning kummer, bend etc. m komplisert armering. Utlasting / tilbake fylling ca 5000 m3. Istandsetting med asfalt, grøntarealer etc.