Om Contexo
Knut Brusletto
I media
Godkjenninger
HMS
Miljø

Kvalitets- og miljømål

Politikk

Kvalitet, miljø og arbeidsmiljø

Med utgangspunkt i våre kunders beste, jobber X Anlegg for å være blant de ledende leverandørene innen vårt forretningsområde.

Vi vil med de påvirkningsmuligheter selskapet har, ta hensyn til det ytre miljø og arbeidsmiljøet ved minst mulig ressursforbruk og med et prinsipp om beskyttelse av det ytre miljø og arbeidsmiljø mot negativ påvirkning.

Vi forventer at alle våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre ambisjoner vedrørende det ytre miljø og arbeidsmiljøet. Ytre miljø og arbeidsmiljøkrav inngår som en del av kontraktene vi inngår. Vi ønsker aktivt å informere om vårt ytre miljø og arbeidsmiljøarbeid og ha en god dialog med våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører vedrørende ytre miljø og arbeidsmiljøspørsmål.

Gjennom løpende vurdering og regelmessig intern revisjon skal ledelsen kontinuerlig vurdere styringssystemets egnethet og effektivitet. Korrigerende tiltak skal iverksettes i tilfeller med systematiske avvik og ved avvik med betydelige konsekvenser.

Dette skal vi oppnå ved at:

  • Våre leveranser skal tilfredsstille eller overgå kundens forventninger gjennom hele leveransekjeden.
  • Vår virksomhet utøves i henhold til lover, forskrifter og direktiver og skal tilfredsstille krav fra våre eiere og premissgivere vedtatt gjennom formelle organer.
  • Fokus på kontinuerlige forbedring av våre aktiviteter og prosesser.
  • Vi har etablerte kvalitets- og ytre miljø og arbeidsmiljømål og målinger for kritiske prosesser
  • I den grad det er økonomisk forsvarlig, prioritere ytre miljø og arbeidsmiljømerkede eller ytre miljø og arbeidsmiljøtilpassede produkter ved innkjøp og anskaffelser
  • Arbeide forebyggende med en forpliktelse til å beskytte det ytre miljø og arbeidsmiljøet.
  • Gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering bidra til å styrke ytre miljø og arbeidsmiljøbevisstheten blant de ansatte
  • Tilfredsstillelse av eksterne og interne ytre miljø og arbeidsmiljøkrav fra våre aktuelle interesseparter

Kvalitets- og ytre miljø og arbeidsmiljøpolitikken skal gjenspeiles og etterleves på alle nivåer i vår virksomhet.

Ta kontakt

Vi ønsker å høre fra deg. Her finner du kontaktinfo.

Ta kontakt med X Anlegg AS