Om X Anlegg AS
I media
Godkjenninger
HMS
Miljø

Tidligere prosjekter

Hellefossbruen – Avisa Valdres 04.04.2019
Tek ferie frå torsdag – Hardanger Folkeblad 03.07.2018
Anleggsstart i går – Avisa Valdres 29.05.2018
Oppstart på måndag – Sunnhordaland 19.01.2018
Gjensidige forventninger i Manndal – Våre Veger 30.10.2017
Boring – (video)
Her sprenger Contexo – Hardanger Folkeblad 01.03.2017
Pressar døgnet – Hardanger Folkeblad 29.01.2017
Stenger i fem nye veker – Hardanger Folkeblad 20.01.2017
Rv13 – Deildo – NRK – 03.11.2017
Rv13 – Deildo – Hardanger folkeblad 10.08.2016
Strilen 01.11.2016
Rasvoll – Nordhordland 09.11.2016
Skal skyta gigantsalve i «osten» – Hardanger Folkeblad 03.10.2016
Aga og Sekse får først – Hardanger Folkeblad 26.09.2016
Rasfare i Deildo – Hardanger Folkeblad 10.08.2016
Bli med langs den nye fjordstien – Porten, 14.06.2016
Næringsområde seinka av ukjend, gamal bosplass – Avisa hordaland 26.04.2016
Ni vil sikra Rv 13 ved Deildo – Hardanger Folkeblad 06.11.2015
Mange vil sikre riksveg 13 mot ras – Våre veger 05.11.2015
Contexo lavest blant mange anbydere – Våre veger 07.10.2015
Bruarbeidet etter planen – Avisa Hordaland 09.04.2015
Stengjer riksveg 13 ei natt – Avisa Hordaland 05.04.2015
Her kjem Fjordstien – Sogn Avis 06.03.2015
Slakkalia og tilkomstvegen til Sogndal trafostasjon – Sogn Avis
Contexo leder i Voss – Våre veger – 30.08.2014
Etterlengtet linje – Energi – 14.06.2014
Innovasjonspris til Moelven Limtre – bygg.no 27.05.2014
Fjellet må bort – Oppland arbeiderblad lørdag 24.05.2014
Grønt ljos for tunnelarbeid på Lussand – Avisa Hordaland
Landets største tek form – Sogn avis 20.02.2014
Sogn Avis 23.12.2013
Storsalven – NRK1 – Dagsrevyen 20.06.2013
Gigantutbygging på Hagafjellet
Byggjer veg for 350 tonn – Sogn Avis
Glade for veg – Sogn Avis
Byggingen av Tretten bru i bilder (video)
Åpningsfest Tretten Bru
Byggeindustrien – Tretten Bru
Byggaktuelt – Tretten
Tretten bru – Byggaktuelt
Kulvert Øyo – Jernbaneverket
Kulvert Øyo – Våre veger