Om X Anlegg
I media
Godkjenninger
HMS

HMS

Med et særlig fokus på et aktivt HMS/KS-arbeid, skal X Anlegg AS sørge for at ingen skader seg eller påvirkes negativt i forbindelse med selskapets prosjekter og virksomhet. Vi skal ha gode holdninger og rutiner, og overholde alle interne og eksterne krav og retningslinjer.

HMS – Våre målsetninger

 • Vi skal til enhver tid være oppdatert på gjeldende regler og forskrifter innenfor HMS.
 • HMS styresystem skal implementeres og koordineres  i alle aktiviteter på byggeplass.
 • Erfaringstall på uønskede hendelser fra tidligere prosjekter skal aktivt brukes i HMS arbeidet
 • Nulltoleranse på ulykker

Organisering på byggeplass

HMS-leders oppgaver

 • Holde bedriften oppdatert på gjeldende forskrifter
 • Følge opp uønskede hendelser i bedriften
 • Fordele HMS-informasjon til byggeplass

HMS-ansvarlig på byggeplass

 • Vedlikeholde HMS plan prosjekt
 • Rapportere uønskede hendelser til prosjektleder/ HMS-leder

Medarbeidere og underleverandørenes ansvar

 • Vise gode holdninger overfor HMS-arbeidene på byggeplass
 • Følge opp SJA for sine arbeider

Ta kontakt

Vi ønsker å høre fra deg. Her finner du kontaktinfo.

Ta kontakt med X Anlegg

post@xanlegg.no