Om X Anlegg AS
Referanser
Godkjenninger
HMS
Miljø

Godkjenninger

X Anlegg AS har sentral godkjenning på følgende:

  • Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2