Om X Anlegg AS
I media
Godkjenninger
HMS
Miljø

Om X Anlegg

Vi er et entreprenørselskap med lang erfaring innen gjennomføring av anleggsprosjekter. Vi påtar oss alle typer prosjekter, spesielt innen grunnarbeid, masseforflytning og tunnel, og har hele Norge som arbeidsfelt.

Vi løser oppgaven!

Vi utfører i hovedsak veiprosjekter, men utfører også andre typer prosjekter, som for eksempel sprengning, jernbane og kommunalteknikk. X Anlegg AS står nå overfor en sterk ekspansjon, med nye og utfordrende prosjekter.

Vi utfører enkeltoppdrag enten i egenregi eller i samarbeid med andre.

Våre tjenester

X Anlegg AS utfører både generalentrepriser og totalentrepriser innen anleggsfaget. Vi har gjennom årene primært arbeidet med veiprosjekter og kommunaltekniske VA-anlegg. Dette utføres i hovedtrekk med egen stab med ansatte med relevant erfaring og utdannelse, men også ved bruk av underentreprenører.

Ta kontakt

Vi ønsker å høre fra deg. Her finner du kontaktinfo.

Ta kontakt med X Anlegg