Om Contexo
Knut Brusletto
I media
Godkjenninger
HMS
Miljø

Om Contexo

Vi er et entreprenørselskap med lang erfaring innen gjennomføring av anleggsprosjekter. Vi påtar oss alle typer prosjekter, spesielt innen grunnarbeid, masseforflytning og tunnel, og har hele Norge som arbeidsfelt.

Vi løser oppgaven!

Vi utfører i hovedsak veiprosjekter, men utfører også andre typer prosjekter, som for eksempel sprengning, jernbane og kommunalteknikk. Contexo AS står nå overfor en sterk ekspansjon, med nye og utfordrende prosjekter.

Vi utfører enkeltoppdrag i størrelsesorden opp til 500 millioner kroner, enten i egenregi eller i samarbeid med andre. Firmaet hadde i 2018 en omsetning på ca 386 mill. kr i bygg- og anleggsarbeid. Se forøvrig prosjekter for mer utfyllende informasjon.

Våre tjenester

Contexo AS utfører både generalentrepriser og totalentrepriser innen anleggsfaget. Vi har gjennom årene primært arbeidet med veiprosjekter og kommunaltekniske VA-anlegg. Dette utføres i hovedtrekk med egen stab med ansatte med relevant erfaring og utdannelse, men også ved bruk av underentreprenører.

Ta kontakt

Vi ønsker å høre fra deg. Her finner du kontaktinfo.

Ta kontakt med Contexo