Category

Ukategorisert

Fv60 Bruland bru

By | Ukategorisert
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenGjennomføringMai 2019 - november 2019Kontraktsum9 mill Prosjektbeskrivelse: Arbeidet består av: - Bygging av midlertidig veg inkl. tilrettelegging for Bayley-bru. - Rivning av eksisterende bru. - Bygging av ny...
Read More

Fv691 Åstranda

By | Ukategorisert
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsum12 millGjennomføringApril 2019 - November 2019 Prosjektbeskrivelse: Åstranda ligger ved fv.691 i Hyen, Gloppen kommune. Skredsikringstiltak ligger i et område som er utsatt for snø- og sørpeskred i...
Read More

Fv213 Skiftesvik – Marikoven

By | Ukategorisert
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsum98 millGjennomføringOktober 2019 - april 2021 Prosjektbeskrivelse: Arbeidet består i å utbedre dagens fv. 213 fra Skiftesvik til snuplass i Marikoven, trase på ca. 1,4km. Oppdraget inkluderer utbedring...
Read More
Tonsåsen

Fv33 Tonsåsen og Bjørgo

By | Ukategorisert
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsum169 millGjennomføringmai 2018 - juli 2020 Prosjektbeskrivelse: Kontraktarbeidet omfatter to parseller, Skartjednet – Tonsvatnet og Nedre Øydgarden – Bjørgokrysset. Parsellene ligger i Etnedal og Nord-Aurdal kommune. Avstanden mellom...
Read More