Category

Referanseprosjekter

Contexo - Prosjekter - Lille Ruds bru

Lille Ruds Bru

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreMestaKontraktssum2,3 millGjennomføring Prosjektbeskrivelse: Lille Ruds bru ligger på riksveg 111 ca 14 km. nord for Dondern i vegkrysset med fylkesveg 118. Her er ÅDT på 5225, og...
Read More

Gang og sykkelveibru Vaset

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreVestre Slidre KommuneKontraktssumca. 1,2 millGjennomføringOktober 2015 - Januar 2016 Prosjektbeskrivelse: Det ble etablert komplett ny GS bru parallelt med eksisterende vegbru, rett nord for Panoramavegen. Brua ble...
Read More
Contexo - Prosjekter - E39 Romarheim

E39 Romarheim

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreStatens VegvesenKontraktssumca. 23 millGjennomføringOktober 2015 - Oktober 2016 Prosjektbeskrivelse: Profil 10900 – 11280, bygging av ca. 370 meter skredvoll med ca. høyde 11 meter. Det skal bl.a....
Read More
Contexo - Prosjekter - RV7 Flå Vest

RV7 Flå vest

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreStatens VegvesenKontraktssumca. 6 millGjennomføringJuni 2015 - November 2015 Prosjektbeskrivelse: Arbeidene består i å rive eksisterende gangbru parallelt med Rv7 vest for Flå sentrum. Forskyve veien mot venstre,...
Read More
Contexo - Prosjekter - Rv 550 - Alsaakerveien bru

Fv. 550 Alsåkerelven bru

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreStatens VegvesenKontraktssum5,4 millGjennomføringJuni 2015 - April 2016 Prosjektbeskrivelse: Kontraktsarbeidet omfatter bygging av ny bru over Alsåkerelva i Ullensvang herad. Bruen, som ligger på Fv. 550 (hp07 –...
Read More

Voss næringspark, Istad

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreVoss KommuneKontraktssum12 millGjennomføringAugust 2015 - Juni 2016 Prosjektbeskrivelse: Entreprisen utgjør tilrettelegging for industriareal med veg-, VA- og kabelanlegg i Voss næringspark Istad, byggetrinn 1. Det blir utført...
Read More

Moen bru

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreStatens VegvesenKontraktssum2,4 millGjennomføringMars 2015 - Juni 2015 Prosjektbeskrivelse: Etter flommen i oktober 2014 ble brua 14-3167 Moen bru, og plastringer i Mørkridsdalen, i Luster kommune, skadet. Det...
Read More

Galdetoppen industriområde

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreLuster KommuneKontraktssum5 millGjennomføringFebruar 2015 - Juni 2015 Prosjektbeskrivelse: Luster kommune skal utbedre eksisterende tilkomstveg til industriområdet på Galdetoppen, Hafslo samt sprenge ut og fylle opp regulerte nærings-...
Read More