Category

Referanseprosjekter

Contexo - Prosjekter - RV 13 Deildo

RV 13 Deildo

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreStatens VegvesenKontraktssumca. 115 millGjennomføringJanuar 2016 - Juni 2018 Prosjektbeskrivelse: Rv13 Deildo ligg i Ullensvang Herad, om lag 3 km sør for Lofthus. Parsellen går fra Djupevik/Espenes til...
Read More
Contexo - Prosjekter - Jordalen Kraftverk

Jordalen kraftverk

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreTinfosKontraktssum19 millGjennomføringJuli 2016 - Desember 2017 Prosjektbeskrivelse: Bygging av rørgate for fremtidig vannkraftverk. Kraftverkets installerte effekt vil bli på 7,2 MW. Største slukeevne er 10,2 m3/s og det...
Read More

E16 Seltun – Rv. 52 kolonneplass

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreStatens VeivesenKontraktssum3 millGjennomføringAugust - Desember 2016 Prosjektbeskrivelse: Bygging av kolonneplass for fjellovergangen Hemsedalsfjellet Arbeidet omfatter to ulike tiltak i Lærdal kommune. Det ene tiltaket gjelder utbedring av...
Read More

Fv. 49 – Bru bru

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreStatens VegvesenKontraktssum11 millGjennomføring Prosjektbeskrivelse: Riving av gammel bru, bygging av ny bru og vei inn til broen. Plastring og murarbeider i elv. Prosjektet omfatter alle arbeider med...
Read More
Contexo - Prosjekter - Lille Ruds bru

Lille Ruds Bru

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreMestaKontraktssum2,3 millGjennomføring Prosjektbeskrivelse: Lille Ruds bru ligger på riksveg 111 ca 14 km. nord for Dondern i vegkrysset med fylkesveg 118. Her er ÅDT på 5225, og...
Read More

Gang og sykkelveibru Vaset

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreVestre Slidre KommuneKontraktssumca. 1,2 millGjennomføringOktober 2015 - Januar 2016 Prosjektbeskrivelse: Det ble etablert komplett ny GS bru parallelt med eksisterende vegbru, rett nord for Panoramavegen. Brua ble...
Read More
Contexo - Prosjekter - E39 Romarheim

E39 Romarheim

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreStatens VegvesenKontraktssumca. 23 millGjennomføringOktober 2015 - Oktober 2016 Prosjektbeskrivelse: Profil 10900 – 11280, bygging av ca. 370 meter skredvoll med ca. høyde 11 meter. Det skal bl.a....
Read More
Contexo - Prosjekter - RV7 Flå Vest

RV7 Flå vest

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreStatens VegvesenKontraktssumca. 6 millGjennomføringJuni 2015 - November 2015 Prosjektbeskrivelse: Arbeidene består i å rive eksisterende gangbru parallelt med Rv7 vest for Flå sentrum. Forskyve veien mot venstre,...
Read More