Category

Referanseprosjekter

Fv2 Aunfjellet

By | Referanseprosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsum10 millGjennomføringMai 2019 - September 2019 Prosjektbeskrivelse: Strekningen ligger på Fv. 2 Hp01 fra ca. km 7150 til km 8300. Det skal på diverse punkter på denne strekningen...
Read More

Skredsikring Fjordgård

By | Referanseprosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE)KontraktsumX millGjennomføringJan 2019 - Nov 2019 Prosjektbeskrivelse: Kontraktens omfang er å etablere en fangvoll av løsmasser, med gabioner på støtsiden av vollen. Videre skal bekker...
Read More

Fv550 Aga – Kråkevik

By | Referanseprosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsum5 millGjennomføringJan 2019 - Nov 2019 Prosjektbeskrivelse: Prosjektet omfatter gjennomføring av mindre vegtiltak etter TS-inspeksjon på fv. 550 mellom Aga og Kråkevik på vestsiden av Sørfjorden i Ullensvang herad. Arbeidsområdet...
Read More

Fullskalaforsøk Mælingen

By | Referanseprosjekter
ProsjektlederØyvind HamreOppdragsgiverBaneNorKontraktsum23,5 millGjennomføringNov 2018 - Apr 2018 Prosjektbeskrivelse: For øvrig informasjon om Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 se mer på banenors nettsider. I forbindelse med planleggingen av Fellesprosjektet Ringeriksbanene og E16 skal...
Read More

Fv251 Hellefossbrue

By | Referanseprosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsumCa 44 millGjennomføringMai 2018 - Juli 2019 Prosjektbeskrivelse: Fv. 251 Hp 01 km 6,7 – 8,3. Dagens trafikk på fv. 251 går over Lunde bru, som er ei...
Read More

Fv848 Rolla

By | Referanseprosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsumca 39 millGjennomføringApril 2018 - September 2018 Prosjektbeskrivelse: Arbeidet består i utbygging av ny og bredere veg langs eksisterende vegtrase for Fv. 848 Hp 06 fra ca. km...
Read More

E39 Litlabøkrysset

By | Referanseprosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoByggherrreStatens VegvesenKontraktsumca 11 millGjennomføringJanuar 2018 - August 2018 Prosjektbeskrivelse: Arbeidets hovedoppgaver består i sprenging i sidebratt skjæring på nordsiden av eksisterende kulvert.  Utfordringene her ligger hovedsaklig i sikring og...
Read More
Contexo - Prosjekter - Ledningsanlegg Storlia - Leiro

Ledningsanlegg Storlia – Leiro

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreEidfjord kommuneKontraktssum7 millGjennomføring Prosjektbeskrivelse: Nytt ledningsanlegg fra Storlia til Leiro. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Eidfjord kommune, Statkraft og Hardanger Energi. Prosjektet er inndelt i 2 faser,...
Read More