Category

Referanseprosjekter

Fullskalaforsøk Mælingen

By | Referanseprosjekter
ProsjektlederØyvind HamreOppdragsgiverBaneNorKontraktsum23,5 millGjennomføringNov 2018 - Apr 2018 Prosjektbeskrivelse: For øvrig informasjon om Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 se mer på banenors nettsider. I forbindelse med planleggingen av Fellesprosjektet Ringeriksbanene og E16 skal...
Read More

Fv848 Rolla

By | Referanseprosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsumca 39 millGjennomføringApril 2018 - September 2018 Prosjektbeskrivelse: Arbeidet består i utbygging av ny og bredere veg langs eksisterende vegtrase for Fv. 848 Hp 06 fra ca. km...
Read More

E39 Litlabøkrysset

By | Referanseprosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoByggherrreStatens VegvesenKontraktsumca 11 millGjennomføringJanuar 2018 - August 2018 Prosjektbeskrivelse: Arbeidets hovedoppgaver består i sprenging i sidebratt skjæring på nordsiden av eksisterende kulvert.  Utfordringene her ligger hovedsaklig i sikring og...
Read More
Contexo - Prosjekter - Ledningsanlegg Storlia - Leiro

Ledningsanlegg Storlia – Leiro

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreEidfjord kommuneKontraktssum7 millGjennomføring Prosjektbeskrivelse: Nytt ledningsanlegg fra Storlia til Leiro. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Eidfjord kommune, Statkraft og Hardanger Energi. Prosjektet er inndelt i 2 faser,...
Read More
Contexo - Prosjekter - RV 13 Deildo

RV 13 Deildo

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreStatens VegvesenKontraktssumca. 115 millGjennomføringJanuar 2016 - Juni 2018 Prosjektbeskrivelse: Rv13 Deildo ligg i Ullensvang Herad, om lag 3 km sør for Lofthus. Parsellen går fra Djupevik/Espenes til...
Read More
Contexo - Prosjekter - Jordalen Kraftverk

Jordalen kraftverk

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreTinfosKontraktssum19 millGjennomføringJuli 2016 - Desember 2017 Prosjektbeskrivelse: Bygging av rørgate for fremtidig vannkraftverk. Kraftverkets installerte effekt vil bli på 7,2 MW. Største slukeevne er 10,2 m3/s og det...
Read More

E16 Seltun – Rv. 52 kolonneplass

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreStatens VeivesenKontraktssum3 millGjennomføringAugust - Desember 2016 Prosjektbeskrivelse: Bygging av kolonneplass for fjellovergangen Hemsedalsfjellet Arbeidet omfatter to ulike tiltak i Lærdal kommune. Det ene tiltaket gjelder utbedring av...
Read More

Fv. 49 – Bru bru

By | Referanseprosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreStatens VegvesenKontraktssum11 millGjennomføring Prosjektbeskrivelse: Riving av gammel bru, bygging av ny bru og vei inn til broen. Plastring og murarbeider i elv. Prosjektet omfatter alle arbeider med...
Read More