Category

Aktive prosjekter

Skredsikring Fjordgård

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE)KontraktsumX millGjennomføringJan 2019 - Nov 2019 Prosjektbeskrivelse: Kontraktens omfang er å etablere en fangvoll av løsmasser, med gabioner på støtsiden av vollen. Videre skal bekker...
Read More

Fv550 Aga – Kråkevik

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsum5 millGjennomføringJan 2019 - Nov 2019 Prosjektbeskrivelse: Prosjektet omfatter gjennomføring av mindre vegtiltak etter TS-inspeksjon på fv. 550 mellom Aga og Kråkevik på vestsiden av Sørfjorden i Ullensvang herad. Arbeidsområdet...
Read More
Tonsåsen

Fv33 Tonsåsen og Bjørgo

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsum169 millGjennomføringmai 2018 - juli 2020 Prosjektbeskrivelse: Kontraktarbeidet omfatter to parseller, Skartjednet – Tonsvatnet og Nedre Øydgarden – Bjørgokrysset. Parsellene ligger i Etnedal og Nord-Aurdal kommune. Avstanden mellom...
Read More

Fv251 Hellefossbrue

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsumCa 44 millGjennomføringMai 2018 - Juli 2019 Prosjektbeskrivelse: Fv. 251 Hp 01 km 6,7 – 8,3. Dagens trafikk på fv. 251 går over Lunde bru, som er ei...
Read More