Category

Aktive prosjekter

Storefjellstølen

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStorefjellstølenGjennomføringjuli 2019 - juli 2020, fase 1KontraktsumFase 1 55 mill, fase 2 135 mill Prosjektbeskrivelse: Contexo har fått i oppdrag å bygge alt av infrastruktur for Storefjellstølen i fase...
Read More

Fv60 Bruland bru

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenGjennomføringMai 2019 - november 2019Kontraktsum9 mill Prosjektbeskrivelse: Arbeidet består av: - Bygging av midlertidig veg inkl. tilrettelegging for Bayley-bru. - Rivning av eksisterende bru. - Bygging av ny...
Read More

Fv2 Aunfjellet

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsum10 millGjennomføringMai 2019 - September 2019 Prosjektbeskrivelse: Strekningen ligger på Fv. 2 Hp01 fra ca. km 7150 til km 8300. Det skal på diverse punkter på denne strekningen...
Read More

Fv691 Åstranda

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsum12 millGjennomføringApril 2019 - November 2019 Prosjektbeskrivelse: Åstranda ligger ved fv.691 i Hyen, Gloppen kommune. Skredsikringstiltak ligger i et område som er utsatt for snø- og sørpeskred i...
Read More

Fv213 Skiftesvik – Marikoven

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsum98 millGjennomføringOktober 2019 - april 2021 Prosjektbeskrivelse: Arbeidet består i å utbedre dagens fv. 213 fra Skiftesvik til snuplass i Marikoven, trase på ca. 1,4km. Oppdraget inkluderer utbedring...
Read More

Skredsikring Fjordgård

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE)KontraktsumX millGjennomføringJan 2019 - Nov 2019 Prosjektbeskrivelse: Kontraktens omfang er å etablere en fangvoll av løsmasser, med gabioner på støtsiden av vollen. Videre skal bekker...
Read More
Tonsåsen

Fv33 Tonsåsen og Bjørgo

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsum169 millGjennomføringmai 2018 - juli 2020 Prosjektbeskrivelse: Kontraktarbeidet omfatter to parseller, Skartjednet – Tonsvatnet og Nedre Øydgarden – Bjørgokrysset. Parsellene ligger i Etnedal og Nord-Aurdal kommune. Avstanden mellom...
Read More