Category

Aktive prosjekter

Fv33 Tonsåsen og Bjørgo

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsum169 millGjennomføringmai 2018 - juli 2020 Prosjektbeskrivelse: Kontraktarbeidet omfatter to parseller, Skartjednet – Tonsvatnet og Nedre Øydgarden – Bjørgokrysset. Parsellene ligger i Etnedal og Nord-Aurdal kommune. Avstanden mellom...
Read More

Fv251 Hellefossbrue

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsumCa 44 millGjennomføringMai 2018 - Juli 2019 Prosjektbeskrivelse: Fv. 251 Hp 01 km 6,7 – 8,3. Dagens trafikk på fv. 251 går over Lunde bru, som er ei...
Read More

Fv848 Rolla

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsumca 39 millGjennomføringApril 2018 - September 2018 Prosjektbeskrivelse: Arbeidet består i utbygging av ny og bredere veg langs eksisterende vegtrase for Fv. 848 Hp 06 fra ca. km...
Read More

E39 Litlabøkrysset

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoByggherrreStatens VegvesenKontraktsumca 11 millGjennomføringJanuar 2018 - August 2018 Prosjektbeskrivelse: Arbeidets hovedoppgaver består i sprenging i sidebratt skjæring på nordsiden av eksisterende kulvert.  Utfordringene her ligger hovedsaklig i sikring og...
Read More
Contexo - Prosjekter - RV 13 Deildo

RV 13 Deildo

By | Aktive prosjekter
StillingProsjektleder - Knut BruslettoByggherreStatens VegvesenKontraktssumca. 115 millGjennomføringJanuar 2016 - Juni 2018 Prosjektbeskrivelse: Rv13 Deildo ligg i Ullensvang Herad, om lag 3 km sør for Lofthus. Parsellen går fra Djupevik/Espenes til...
Read More