Category

Aktive prosjekter

Fv550 Aga – Kråkevik

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederKnut BruslettoOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsum5 millGjennomføringJan 2019 - Nov 2019 Prosjektbeskrivelse: Prosjektet omfatter gjennomføring av mindre vegtiltak etter TS-inspeksjon på fv. 550 mellom Aga og Kråkevik på vestsiden av Sørfjorden i Ullensvang herad. Arbeidsområdet...
Read More

Fullskalaforsøk Mælingen

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederØyvind HamreOppdragsgiverBaneNorKontraktsum23,5 millGjennomføringNov 2018 - Apr 2018 Prosjektbeskrivelse: For øvrig informasjon om Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 se http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/ I forbindelse med planleggingen av Fellesprosjektet Ringeriksbanene og E16 skal det gjennomføres...
Read More
Tonsåsen

Fv33 Tonsåsen og Bjørgo

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederØyvind HamreOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsum169 millGjennomføringmai 2018 - juli 2020 Prosjektbeskrivelse: Kontraktarbeidet omfatter to parseller, Skartjednet – Tonsvatnet og Nedre Øydgarden – Bjørgokrysset. Parsellene ligger i Etnedal og Nord-Aurdal kommune. Avstanden mellom...
Read More

Fv251 Hellefossbruen

By | Aktive prosjekter
ProsjektlederØyvind HamreOppdragsgiverStatens VegvesenKontraktsumCa 44 millGjennomføringMai 2018 - Juli 2019 Prosjektbeskrivelse: Fv. 251 Hp 01 km 6,7 – 8,3. Dagens trafikk på fv. 251 går over Lunde bru, som er ei...
Read More