Prosjektleder
Knut Brusletto
Oppdragsgiver
Storefjellstølen
Gjennomføring
juli 2019 - juli 2020, fase 1
Kontraktsum
Fase 1 55 mill, fase 2 135 mill

Prosjektbeskrivelse:

X Anlegg har fått i oppdrag å bygge alt av infrastruktur for Storefjellstølen i fase 1 og 2. Det er i tillegg gjort enighet at grunnarbeid / betong for hytter og leiligheter skal utføres av X Anlegg i egen regi

Det skal bygges ca 270 enheter av hytter og leiligheter for fase 1 og 2