Vi løser oppgaven!

Med høy fagkompetanse, sikkerhet – og til avtalt tid.

Sertifisert NS-EN ISO 9001:2015

Sertifisert NS-EN ISO 14001:2015

Sertifisert NS-EN ISO 45001:2018

Les mer om Contexo
Contexo - Om oss

Om Contexo

Vi ekspanderer, med nye og utfordrende prosjekter. Les om Contexo og hva vi tilbyr.

Les mer om Contexo

Contexo - Ledig stilling - Jobb i Contexo

Ledig stilling

Er du på utkikk etter nye utfordringer? Vi ansetter.

Les mer om å jobbe for Contexo.

Contexo - Kontakt oss

Kontakt oss

Vi tar gjerne en prat med deg. Ta kontakt med Contexo for en uformell prat.

Ta kontakt

Contexo 10 år

Contexo feiret 10-årsjubileum i 2018. Se minnefilm fra feiringen.

Pressemelding

Konkurs i Contexo AS – Selskapet har begjært oppbud

Kort bakgrunn Fredag 6. november 2020 – Når entreprenørselskapet Contexo AS med hovedkontor på Ringerike meldte rekonstruksjon den 25. august, ble advokat Jon Skjørshammer i Kvale Advokatfirma ble oppnevnt som rekonstruktør av Oslo byfogdembete.

Rekonstruksjon er en ny ordning som ble vedtatt av Stortinget i april i år for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbruddet av covid-19. Loven trådte i kraft 11. mai 2020 og vil gjelde ut 2021. Hovedformålet med loven er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet. Rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale forhold er lønnsomme, i større grad kan reddes og arbeidsplasser og verdier sikres.
Contexo AS hadde i 2019 en omsetning på 354 millioner kroner, med et resultat på 1,5 millioner kroner før skatt. Fra 144 ansatte ved årsskiftet har antall ansatte blitt redusert ned til 93 ansatte hvorav 16 er permittert nå under Covid-19 tiden.
Den store utfordringen for selskapet har vært et betydelig utestående beløp fra Innlandet Fylkeskommune (Tidligere Statens Vegvesen) hvor selskapet har hatt sin hovedjobb i 2020. Selskapet hadde en gjeld på rundt 150 millioner kroner på konkurstidspunktet. Contexo har også søkt om og blitt tilført midler som følge av kompensasjonsordningen for bedrifter under koronakrisen.
Kommentar – Det er sterkt beklagelig at vi ikke har sett det mulig å få til en rekonstruksjon av Contexo, sier styreleder Jon Erik Nygaard i en kommentar. Det er nå oppnevnt en bostyrer som er Jon Skjørshammer av Oslo Skifterett.

– Dialogen rundt rekonstruksjon har vært god, men det viste seg umulig å få til en tilfredsstillende akkord løsning, sier Jon Erik Nygaard. Det er svært beklagelig.

– Årsaken til konkursen er todelt. Gjennom våren fikk selskapet stadig større likviditetsproblemer som følge av stopp i innbetalinger fra Innlandet fylkeskommune. Dessuten førte covid-19 situasjonen til at alt arbeid måtte stoppes opp en periode i mars, forteller Jon Erik Nygaard.

– I slutten av juli så ikke selskapet noen andre muligheter enn å si opp kontraktene med Innlandet fylkeskommune om utbyggingen av fylkesveg 33 over Tonsåsen. Dette medførte at arbeidet stoppet opp på fylkesvei 33 mellom Fagernes og Dokka. Her skylder det Innlandet fylkeskommune og det offentlige oss som kunde et betydelig beløp. For oss har reorganiseringen av Statens Vegvesen med overføring av prosjektledelse og betalingsansvar til Innlandet fylkeskommune medført mer eller mindre full stopp i betalinger. Dette hadde fungert fint frem til organisasjonsendringen fant sted hos Statens Vegvesen, men etter endringen har det dessverre slått svært uheldig ut for vår virksomhet, sier styreleder Jon Erik Nygaard i Contexo AS.

– Vi vil i tiden fremover jobbe nært med konkursboet for å bidra med nødvendig informasjon og hjelp i det arbeidet de nå gjennomfører. Ut over det har vi ikke noen kommentar og henviser til bostyrer for å kommentere saken, som er svært beklagelig, understreker Jon Erik Nygaard.

– Vi beklager selvsagt også den situasjonen vi har kommet i for alle våre kreditorer, ansatte, byggherrer og øvrige samarbeidspartnere, understreker Nygaard.

For ytterligere informasjon: Jon Erik Nygaard, styreleder, Contexo AS, mobil 901 84 055, e-post: jon.erik.nygaard@gmail.com